Resum del projecte: Catalunya presenta millores sostingudes en termes de supervivència a nivell poblacional però, els nivells de desigualtat en salut no han millorat al mateix ritme. Precisament aquest projecte analitza les desigualtats en salut en funció del perfil socioeconòmic de la població catalana major de 50 anys, amb atenció específica a l’impacte de la crisi. L’objectiu és que els resultats de l’estudi ajudin a la definició de polítiques públiques de salut més efectives (com a conseqüència del coneixement del perfil de la subpoblació amb una major vulnerabilitat) i que contribueixin a promoure l’equitat en la salut entre la població catalana

Aquest projecte es duu a terme al Centre d’Estudis Demogràfics

Finançat amb el suport Recercaixa, un programa impulsat per l’Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

 

Investigador Principal: Dr. Jeroen Spijker

Altres membres del equip: Dr. Amand Blanes, Dr. Jordi Gumà, Dra. Rocio Treviño, Dra. Pilar Zueras, Dr. Jordi Bayona, Dr. Antonio MedinaTeresa Menacho