Publicacions/Publicaciones/Publications

Spijker J (2020). Los efectos de la Gran Recesión y las políticas de austeridad en la salud de la población española. Gaceta Sanitaria, 34(3): 220-222 .

Gumà J, Spijker J (2020). Until Death Do Us Part. The Influence of Own and Partner’s Socioeconomic Status on the Health of Spanish Middle-Aged Population. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4644.

Gumà J, Spijker J (2019). Are partner’s features important to understand health at older ages? The case of Spain. Gaceta Sanitaria. Online first..

Spijker J (2019). * Deu anys de millores en la salut i els hàbits de les generacions nascudes entre 1945 i 1969 a Espanya. * Diez años de mejoras en la salud y los hábitos de las generaciones nacidas entre 1945 y 1969 en España. * Ten years of improvements in health and health behaviour in the Spanish cohorts born between 1945 and 1969. Perspectives 17. Centre d’Estudis Demogràfics.

Spijker J, Bayona J, Medina A, Menacho T (2018). Atles de salut de la població de 50 i més anys a Catalunya. Bellaterra: Centre d’Estudis Demogràfics. ISBN: 978-84-949058-0-3. Es pot baixar l’Atles aquí o demanar una còpia en paper per 20 euros (inclo IVA), escribint un correu a jspijker@ced.uab.es. Els resultats també estan disponibles per separat.

Spijker J, Zueras P (2018). Desigualdades socioeconómicas en salud en la población catalana mayor de 50 años durante la última crisis económica. Revista Española de Salud Pública, 92:28 de novembre e1-e14.

Spijker J, Gumà J (2018). El efecto de la crisis económica sobre la salud en España según el nivel educativo y la relación con la actividad: ¿importa también la duración de la crisis? [The effect of the economic crisis on health in Spain according to educational level and employment status: Does the duration of the crisis also matter?] Salud Colectiva 14(4): 655-670. ALSO IN ENGLISH.

Spijker and Gumà (2018). ¿Positiva o negativa para la salud poblacional?: Respuestas al debate sobre las dos caras de cómo una crisis económica afecta la salud a partir del caso español [Positive or negative for population health? Responses to the debate on the two faces of how an economic crisis affects health based on the Spanish case]. Salud Colectiva 14(4):689-693. ALSO IN ENGLISH.

Jornada fin de projecte/Jornada fin de proyecto/End of project conference

«Desigualtats socioeconòmiques de la salut entre les persones de 50 i més anys en el context de l’última crisi econòmica», 26.11.2018, Palau Macaya, Sala d’Actes, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona. Es va presentar l’Atles i va haver altres ponents de diferents àmbits de saluti salut pública. Veure Programa fotos.

Premsa/Prensa/Press

UAB (27.11.2018). Nota de premsa «Atles de salut de la població de 50 i més anys a Catalunya«

Catalunyavanguardista (27.11.2018). «Atlas de salud de la población de 50 y más años en Cataluña«

Europapress (26.11.2018). “El consumo de antidepresivos entre mayores de 50 años subió durante la crisis”. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/vida/20181126/453178448582/el-consumo-de-antidepresivos-entre-mayores-de-50-anos-subio-durante-la-crisis.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=twitter&utm_medium=social

EFE (26.11.2018). “El consumo de antidepresivos entre mayores de 50 años subió durante la crisis”. ABC.es. http://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2979132

Europapress (26.11.2018) “Las ancianas incrementaron la brecha de desigualdad en salud en los inicios de la crisis”. En:
* La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181126/453170317165/las-ancianas-incrementaron-la-brecha-de-desigualdad-en-salud-en-los-inicios-de-la-crisis.html;
* Europapress. https://www.europapress.es/catalunya/noticia-ancianas-incrementaron-brecha-desigualdad-salud-inicios-crisis-20181126110302.html

Europapress (26.11.2018). “Les dones d’edat avançada van incrementar la bretxa de desigualtat en salut al començament de la crisi”. Aldia.cat. https://www.aldia.cat/gent/noticia-les-dones-dedat-avancada-van-incrementar-bretxa-desigualtat-salut-comencament-crisi-20181126113357.html

Congressos/Congresos/Conferences

Spijker J (2018). Presentació de l’Atles de salut de la població de 50 i més anys a Catalunya. Jornada sobre Desigualtats socioeconòmiques de la salut entre les persones de 50 i més anys en el context de l’última crisi econòmica, Barcelona, 26 de novembre 2018 (una còpia de la ponencia presentada es troba aqui).

Spijker J, Zueras P (2018). Análisis demográfico de las desigualdades socioeconómicas de salud en cataluña en el contexto de la última crisis económica. XVI Congreso de la población en España, Alicante, 12-14 de setembre 2018 (una còpia del pàper que es presentarà és troba aqui).

Spijker J, Medina A, Menacho T, Zueras P (2018). Demographic Analysis of Socioeconomic Health Inequalities in Catalonia in the Context of the Latest Economic Crisis. British Society of Gerontology Conference, University of Manchester, Manchester, 4-6 de juliol (una còpia de la ponencia presentada es troba aqui).

Spijker J, Medina A, Menacho T, Bayona-i-Carrasco J (2018). Demographic Analysis of Socioeconomic Health Inequalities in Catalonia in the Context of the Latest Economic Crisis: Gender, Generation and Territory. Pòster presentat a l’European Population Conference (Poster Session 3.27), Brussels, Belgium. 6-9 de juny. Premiat com a millor pòster.

Spijker J (2018) ¿Peor economía, mejor salud? Desigualdades socioeconómicas en salud entre la po-blación mayor de 50 años en Cataluña. II Encuentro de investigación en demografía, Salamanca 5-6 d’abril 2018 (una còpia de la ponencia presentada es troba aqui).

Spijker J, Gumà J, Zueras P. (2016). Diferencias generacionales en el efecto de la crisis económica sobre la relación entre el nivel socioeconómico y la salud en España. Presentació al Congreso de la Federación Española de Sociología, Gijon, 30 juny-2 juliol 2016 (una còpia del pàper presentat es troba aqui).

Gumà J, Spijker J (2016). El efecto de la crisis económica sobre la salud en España. Presentació al Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, Cadiz, 21-24 Juny 2016 (una còpia del pàper presentat es troba aqui).